Sản phẩm

Duyên vị 2

Phô mai và chà bông rong biển

Duyên vị 2

145.000 ₫

Duyên vị 3

Chocolate và phô mai

Duyên vị 3

145.000 ₫

Duyên vị 4

Sầu riêng, chocolate và vị lá dứa

Duyên vị 4

150.000 ₫

Duyên vị 5

Sầu riêng, trà xanh và 7 loại hạt

Duyên vị 5

150.000 ₫

Premium Original - Truyền thống

Original - Vị truyền thống

Premium Original - Truyền thống

185.000 ₫