Bánh Kem Bơ Pháp Macaron "Garden Golden"

Bánh Kem Bơ Pháp Macaron "Garden Golden"
20201016-155144
Liên hệ
BÁNH KEM BƠ PHÁP MACARON - MACARON BUTTERCREAM CAKE
- 400.000 VND với bánh mini
- 750.000 VND với kích thước 16 cm
- 950.000 VND với kích thước 18 cm
- 1.150.000 VND với kích thước 20 cm
- 1.400.000 VND với kích thước 22 cm
- 1.700.000 VND với kích thước 25 cm
facebook